تالار گفتمان عروس
کارت عروسی سنتی - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتمان عروس (https://forum.talarearoos.ir)
+-- انجمن: برگزاری مراسم عروسی و نامزدی (/forum-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C--4)
+--- انجمن: سایر خدمات (/forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA--11)
+---- انجمن: کارت عروسی (/forum-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C--18)
+---- موضوع: کارت عروسی سنتی (/thread-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C--776)کارت عروسی سنتی - سوگند - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ ۱۱:۵۵ عصر

[تصویر:  323210-20.jpg][تصویر:  323210-13.jpg][تصویر:  410-36.jpg]