تالار گفتمان عروس

نسخه کامل: به نظر شما خانوما توچه شغلایی عملکردشون بهتره؟
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
 بچه ها به نظرتون خانوما تو چه مشاغلی بهترن؟
دنبال کار میگردم
دلم میخواد خوب تحقیق کنم
لینک مرجع