تالار گفتمان عروس

نسخه کامل: خودآگاهی چه شاخص هایی دارد؟
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
 [size=10pt]خودآگاهی چه شاخص هایی دارد.[size=10pt]عناصر اساسی و بنیادی برای کسب مهارت خودآگاهی عبارت اند از:[size=10pt]1.آگاهی از ویزگی های جسمانی:[size=10pt]یکی از عوامل موثر در شناخت خود، داشتن تصویری واقع بینانه  از خود است.[size=10pt]همه ما انسانها در کنار خصوصیات مثبت، خصوصیات منفی نیز داریم.[size=10pt]بنابراین بهترین کار این است که گمی فکر کنیم. و هر آنچه از ویژگی های جسمانی منفی در خود داریم را به یاد آوریم. اگر دقت کنید، می بینید برخی از آنها قابل تغییرند مثل اضافه وزن، پس سعی کنید برای بهبود خودتان و رهایی از این ویژگی منفی تلاش کنید. تا احساس رضایت بیشتری نسبت به خود پیدا کنید. علاوه بر این، شما ممکن است ویژگی های منفی غیر قابل تغییر نیز داشته باشید، باید تلاش کنید ان ویخصوصیات را بپذیرید. به این باور برسید که خصوصیات مثبت و منفی همیشه در کنار هم هستند.[size=10pt]2. آگاهی از نقاط قوت :[size=10pt]نقاط قوت خود را پیدا کنید. آن ها را روی کاغذی بنویسید. (پیشنهاد می کنم به دیوار اتاقتان بچسبانید). با این کار شما نسبت خودتان باور بهتری پیدا میکنید و اعتماد به نفستان افزایش می یابد. در چنین شرایطی شما بهتر می توانید استعدادهای بالقوه تان را کشف کنید.[size=10pt]3. آگاهی از نقاط ضعف:[size=10pt]نقاط ضعف خود را پیدا کنید. برخی از آنها به راحتی قابل حل هستند. کافیست تعارف را کنار بگذارید و هر آنچه که در آن قوی نیستید را برای خودتان روی کاغذ بنویسید. به نظر شما همه آنها نقاط منفی غیر قابل تغییرند. اگر تغییر پذیر نیستند ویژگی های مثبت و نقاط قوت خود را به یاد آورید. بدانید که این ویژگی های منفی به تنهایی خصوصیات شما را تشکیل نمیدهند. بلکه شما خصوصیات مثبت دیگری دارید که این ضعف ها کمتر دیده شوند.[size=10pt]اما اگر قابل تغییرند، راه حل چیست؟[size=10pt]شما با آگاهی یافتن به نقاط ضعف خود و حل برخی از آنها قدم بزرگی در شناخت خود برداشته اید.[size=10pt]در این صورت است که اعتماد به نفس خوبی خواهید داشت. و می توانید در مسیر پیشرفت حرکت کنید.[size=10pt]4. آگاهی از افکار خود:[size=10pt]به جای تمرکز روی افکار منفی روی افکار مثبت متمرکز شوید. از خودگویی های مثبت استفاده کنید.[size=10pt]5. آگاهی از باورها و اعتقادات خود:[size=10pt]ما با باورهایی که داریم محیط پیرامون خود را درک می کنیم و پاسخ می دهیم. آگاهی یافتن از افکار، باورها و ارزشهای خود و همچنین آگاهی یافتن از این واقعیت که باورهای ما انعطاف پذیرند، در شناخت ما از خود تاثیرگذار است.[size=10pt]6. آگاهی از اهداف خود:[size=10pt]برای خودتان اهداف کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشید. با تعیین اهداف، دورنمای بهتری برای موفقیت خود خواهید داشت. 
لینک مرجع