تالار گفتمان عروس

نسخه کامل: تغییر شادی تا ساعاتی دیگر (با موفقیت انجام شد)
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تا ساعاتی دیگر شادی تالار عروس تغییر و به شادی با آپ تایم و شرایط بهتر منتقل خواهد شد.
بدلیل پاره ای مشکلات فنی در شادی جدید ، این انتقال به هفته آینده موکول شد.
با موفقیت انجام شد
لینک مرجع